V těchto zásadách se dozvíte, kdy a jak na našich internetových stránkách www.ideadomov.cz budeme pracovat s vašimi osobními údaji a jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na e-mailu info@ideadomov.cz nebo na telefonu + 420 602 779 705 a + 420 602 742 922.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost FRAMART s.r.o., sídlem Družstevní 902, 763 62 Tlumačov, IČO: 27684326, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51860. („Správce“).

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednávka zboží a reklamace

 1. Údaje: Na základě vaší objednávky zpracováváme osobní údaje, které v objednávce uvedete. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo, dodací adresa, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.
 2. Důvod: Tyto osobní údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky, zaslání zboží, případně vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci smlouvy a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je též nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.
 3. Doba: Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis či případný spor nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší.
 4. Newslettery: Pokud jste našimi zákazníky, můžeme vám na e-mailovou adresu posílat obchodní sdělení týkající se relevantní nabídky po dobu 3 let od nákupu, pokud dobu neprodloužíte. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Přijímání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu info@ideadomov.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

Kontaktní formulář, chat a komunikace

 1. Údaje: Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a kontaktujete nás, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře, chatu na našich webových stránkách či e-mailu můžeme při tom zpracovávat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace.
 2. Důvod: Uvedené osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace. Důvodem může být jednání o smlouvě, uplatnění práv či náš oprávněný zájem.
 3. Doba: Údaje zpracováváme nanejvýš 1 rok od vyřízení zprávy, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování, např. pokud spolu uzavřeme smlouvu.

Webové stránky

 1. Údaje: Při prohlížení našich webových stránek můžeme zpracovávat data, z nichž některé mohou být považovány za osobní údaje. Kromě cookies, o kterých se více informací dočtete níže, to může být i IP adresa.
 2. Důvod: Uvedený osobní údaj zpracováváme kvůli bezpečnosti našich webových stránek, jejich používání a fungování. Důvodem je náš oprávněný zájem.
 3. Doba: Údaje zpracováváme nanejvýš 6 měsíců od poslední návštěvy webových stránek, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 1. Spojit se s námi můžete i na sociálních sítích, a to konkrétně na Facebook, Instagram či Twitter, kde nás všude najdete pod uživatelským jménem @ideadomov.cz. Pokud s námi budete komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, můžeme, bude-li to třeba, též zpracovávat vaše jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace, a to proto abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace. Důvodem je tak jednání o smlouvě či náš oprávněný zájem.
 2. V případě interakce s naším profilem na sociální sítích (líbí se mi, sdílení apod.), s námi mohou provozovatelé těchto sociálních sítích, společnost Meta Platforms, Inc. a Twitter, Inc., sdílet některé další údaje, např. o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které nám pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s našimi profily, a to v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů a vaším nastavením na těchto sociálních sítích.

COOKIES

 1. Na této webové stránce používáme soubory cookies. Konkrétně používáme tyto typy cookies pro uvedené účely:
  • Nutné cookies
  • Preferenční cookies
  • Analytické cookies
  • Marketingové cookies
  • Ostatní typy cookies
 2. Nutné cookies jsou nezbytné pro funkčnost webu či pro poskytování našich služeb. . Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tento postup nám umožňuje náš oprávněný zájem, proto k jejich užívání nepotřebujeme váš souhlas. Proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku a cookies si zakázat např. ve vašem prohlížeči, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich webových stránek.
 3. Preferenční cookies umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhled nebo chování danému uživateli. K používání tohoto typu cookies už potřebujeme váš souhlas, který můžete udělit prostřednictvím cookies lišty.
 4. Analytické cookies používáme za účelem měření návštěvnosti, vytváření statistik a k vylepšování našich webových stránek. I tyto cookies mohou být považovány za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je proto možné na základě souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Marketingové cookies používáme pro optimalizování a cílení reklamy, abychom vám mohli zobrazit jen tu relevantní. I tyto cookies jsou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit opět prostřednictvím cookie lišty.
 6. Cookies je možné zakázat v internetovém prohlížeči, v takovém případě však nebude možné využít některých funkcionalit na našich webových stránkách.
 7. Délka zpracování jednotlivých cookies záleží na jejich typu. Zpracování nutných cookies se ukončuje vždy po ukončení relace, tedy zpravidla poté, co zavřete prohlížeč. Cookies, které se používají na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu platnosti souhlasu pro danou cookie nebo do odvolání tohoto souhlasu. Které cookies na tomto webu využíváme a po jak dlouhou dobu, se dozvíte v přehledu při rozbalení nabídky cookies. V nabídce cookies také můžete kdykoliv upravit své preference ohledně cookies.
 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli, zejména:

Váš souhlas s užíváním cookies můžete kdykoli odvolat. Stačí kliknout na následující odkaz: upravit souhlas s ukládáním cookies.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

 1. Podle Nařízení máte v souvislosti s ochranou osobních údajů právo:
 • odvolat svůj souhlas,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování v případě, že ke zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu,
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, případně příjemci osobních údajů, jako je např.:

 • poskytovatel služby webhostingu, serverových a cloudových služeb,
 • poskytovatel marketingových služeb,
 • poskytovatel mailingového softwaru,
 • poskytovatel účetního software,
 • poskytovatel služeb účetnictví,
 • poskytovatelé doručovacích, přepravních a balicích služeb,
 • poskytovatelé platebních bran,
 • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

2. Zpracovatelé, jejich názvy či názvy jimi poskytovaných služeb se mohou měnit, vždy ale pečlivě dbáme na jejich výběr a zajištění ochrany vašich osobních údajů. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně a aktuálně nám tyto služby poskytuje, napište nám na e-mail info@ideadomov.cz.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

1. Jelikož využíváme i zahraniční zpracovatele, může docházet k předávání osobních údajů mimo EU, a to konkrétně v případě:

 • Společnost Google Inc.

2. S tímto zpracovatelem máme uzavřenou zpracovatelské smlouvy, která obsahují standardní smluvní doložky či odpovídající ujednání a záruky ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů ze strany této společnosti najdete v informacích o cookies, kde najdete odkazy na příslušné dokumenty.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 22.března 2023

Co je nové. Nebo zajímavé?

Vypěstujte si bohatou květinovou výzdobu v závěsných truhlících

Vypěstujte si bohatou květinovou výzdobu v závěsných truhlících

Zkrášlete si balkónové zábradlí nebo plot své zahrady záplavou pestrobarevných letniček v závěsných truhlících. K pěstitelským úspěchům postačí trocha pravidelné péče a správně zvolený truhlík na balkon, v němž budou mít vaše rostliny dostatek místa a optimální vláhu.

Číst více
Jak pěstovat okrasné a užitkové rostliny na malém prostoru? V pyramidových truhlících!

Jak pěstovat okrasné a užitkové rostliny na malém prostoru? V pyramidových truhlících!

Začínáte už přemýšlet o tom, co budete letos na jaře sázet? Pokud neustále zápolíte s nedostatkem místa na balkóně nebo na terase, vyzkoušejte pěstování v moderních pyramidových truhlících. Snadno v nich vytvoříte působivou květinovou výzdobu nebo jedlou zahrádku s bylinkami i nenáročnou zeleninou – a to vše na minimálním prostoru.

Číst více
Potěšte své hosty luxusním posezením v zahradní nábytkové sestavě Komodo

Potěšte své hosty luxusním posezením v zahradní nábytkové sestavě Komodo

O tom, jestli se k vám budou vaši hosté rádi vracet, rozhoduje především to, jak se u vás cítí. Dopřejte jim výjimečné pohodlí v designovém zahradním nábytku Komodo, který se stane elegantní ozdobou venkovního posezení vašeho hotelu, restaurace, lázní, wellness centra nebo firmy.

Číst více